ГРАФИК ДЕЖУРСТВ НА ЯНВАРЬ   2022 г.

 

Администрация

31 ДЕКАБРЯ 2021

 

2 ЯНВАРЯ

 

3 ЯНВАРЯ

4 ЯНВАРЯ

Иванищева А.В.

Мальцева М.В

Иванищева А.В.

Участковый педиатр вызова

Новожилова Е.А ПономаренкоЭ.В Боговеева Е.А

Лабановейте А.А

 

Харичева Е.А. Андреева И.С Лабановейте А.А ПономаренкоЭ.В Веселова О.С

 

Скачкова А.С Андреева И.С Боговеева Е.А Лабановейте А.А Погодина Л.А

Приём педиатра С 08:00-13:00

Приём педиатра С 09:00-14:00

Харичева Е.А. Кукина А.А

Боговеева Е.А

Кукина А.А

Кукина А.А

 9:00-12:00

 

ПономаренкоЭ.В Райлян Е.Ю

Медсестра на приеме

Голубцова Т.М. Алоян Г.Г

Голубцова Т.М.

 Цхай Е.С

Кузьмина И.В

 

Вознюк Я.А Третьякова Е.В

Медсестра на дому

Захарова М.Н Маковеева Е.С

Краснова В.А. Александрова Ю.П

 

Пошехонова Т.Н. Алоян Г.Г

 ВОП вызова

Хремина И.В Суслова Е.Е

Воропаева А.В Малыхина Л.В

Хремина И.В

Серова С.Ю Данилова Н.В Семахин С.Н

 

Хремина И.В Глинкина Г.В Саругланова В.А Данилова Н.В

Прием ВОП с 09:00-14:00

 

 

Прием ВОП с 08:00-13:00

Вакцина с 9:00-12:00

Цветкова Н.Ю

Серова С.Ю

 

Воропаева А.В

Воропаева А.В Суслова Е.Е Мальцева М.В

 

 

 

Ершова Е.С

9:00-12:00

Воропаева А.В Руфанова М.Н Комиссарова Т.М

Медсестра на приеме

 

Лумпова Н.С

Хавроничева С.В

 

Хавроничева С.В

Калганова А.В

 

Хавроничева С.В Мальцева З.Е

 

ВК  с 09:00-14:00

 

 

 

Бороухина О.М

Хирург с 09:00-12:00

Хирург с 09:00-14:00

 

 

Иванов И.В

 

 

Михайлов А.А

 

Медсестра

 

 

Медведева И.О

Михайлова М.А

Лор с 09:00-14:00

 

 

 

Прохорова И.М

Медсестра

 

 

 

Исаковская М.А

Лаборатория

 

 

Курилова Л.П

 

     Гинеколог

 

 

Конатыгина Н.Н

 

Акушерка

 

 

Тимофеева Н.В.

 

ФД

Rg,ФЛГ, с 09:00-14:00

 

 

Гаинэ А.Н

 

 

 

 

Гаинэ А.Н

Билютина И.И

 

ЭКГ, спирография 08:00-14:00

 

 

Антонова П.А

 

Регистратура /

Сооl-центр

Снегова Е.Г. Евдокимова С.Б. Гаман О.Г Шиняева А.В

Пенкина Н.В Исачкина О.А Дмитриева Е.С Валова М.С

 

Исачкина О.А Калачева Е.Л Дмитриева Е.С Валова М.С

Прививочный кабинет

Карева С.Н

Кужлева Н.В

 

Пеункова Г.В

Процедурный кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузичева В.В Мануилова Т.А Королева Н.Л

 

 

 

Эпидбюро с 8:00-13:00

Лысова Е.Н

 

Родина М.В

 

Водители

Мартынов А.В Воронин М.Д Вотрин Н.А Замураев А.А

Вотрин Н.А

 Воронин М.Д

Мартынов А.В Воронин М.Д

Мартынов А.В Замураев А.А

 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВ НА ЯНВАРЬ   2021 г.

 

Администрация

5 ЯНВАРЯ

6 ЯНВАРЯ

 

8 ЯНВАРЯ

 

9 ЯНВАРЯ

 

Пошехонова О.Д.

Андрианова Т.А

 

Участковый педиатр вызова

 

Шерешкова Е.В Ермакова О.А

Андреева И.С Борина Е.Ю.

Бастраков Б.А

Шерешкова Е.В

Скачкова А.С. Басова И.В Ермакова О.А Борина Е.Ю.

Веселова О.С

 

Приём педиатра С 08:00-13:00

Приём педиатра С 09:00-14:00

Райлян Е.Ю

9:00-12:00

Сальниченко А.К

Басова И.В

Измайлова С.В

Погодина Л.А

Новожилова Е.А

Медсестра на приеме

 

Виноградова Ю.П

Зацепанюк Н.Н

Дементьева Е.С

Виноградова А.В Лоскутова В.Ю.

Анисимова Н.В

Медсестра на дому

 

Ганичева О.А Патракова Ю.В

Маковеевва Е.С Годявина Т.В

 

 ВОП вызова

 

 

СтепановаА.Д Малыхина Л.В Суслова Е.Е

Семахин С.Н

Молоканова Г.А

Глинкина Г.В

Ершова Е.С

Саругланова В.А

 

Прием ВОП с 09:00-14:00

Прием ВОП с 08:00-13:00

Вакцина с 9:00-12:00

Цветкова Н.Ю

09:00-12:00

Васильева В.С Кирова А.С

Комисарова Т.М

 

Кирова А.С

Васильева В.С

Молоканова Г.А

Васильева В.С

09:00-12:00

 

Медсестра на приеме

 

 

Хавроничева С.В

Карева С.Н

Карева С.Н Хавроничева С.В

 

ВК  с 09:00-14:00

 

Бороухина О.М

 

 

Хирург

 

Бадмаева Т.С

 

 

Медсестра

 

Бурыгина И.А

 

 

Лаборатория

 

Игнатова М.В

 

 

     Гинеколог   с 09:00-14:00

 

Орлов В.А

 

 

Акушерка

 

Грибанова Л.А.

 

 

ФД (Rg,ФЛГ)

с 08:00-14:00

 

    Буева И.В

Буева И.В

Билютина И.И

 

ЭКГ, спирография 08:00-14:00

 

   Кислицина Е.Ю

 

 

Регистратура 

 

 Трефилова Н.Н Лебедева Н.В. Калачева Е.Л

Кускова А.В Шурухина Т.В Филипчук И.Г

 

 

Процедурный кабинет 

 

  Хлебосолова Е.А    Корнеева Н.А

Смирнова Ю.В

 

 

 

 

 

 

 

Прививочный кабинет

 

Харламова Н.Н

Кужлева Н.В

 

Эпидбюро с 9:00-14:00

 

Лысова Е.Н

Родина М.В

 

Водители

 

Мартынов А.В Воронин М.Д Вотрин Н.А Замураев А.А

Вотрин Н.А Замураев А.А