ГРАФИК ДЕЖУРСТВ НА АПРЕЛЬ  2021 г.
  Администрация 3 АПРЕЛЯ   10 АПРЕЛЯ   17 АПРЕЛЯ   24 АПРЕЛЯ
Иванищева А.В. Исаева О.В Мальцева М.В. Иванова К.А
Участковый педиатр вызова Кукина А.А Погодина Л.А. Пономоренко Э.В. Борина Е.Ю. Ермакова О.А Андреева И.С Лисицына И.С   Бастраков Б.А. Смирнова Е.В. Харичева Е.А Сальниченко А.К. Ольшевская А.Д Боговиева Е.А. Шерешкова Е.В Андрианова Т.А.
Приём педиатра 9:00-14:00 Дейнекина Е.А. Райлян Е.Ю. Новожилова Е.А Басова Н.В
Медсестра на приеме Комиссия Стоматолог АлександроваЮ.С Дементьева Е.С. Кузьмина И.В Илюхина А.А Колина Н.В. Анисимова Н.В    
  Медсестра на дому Пошехонова Т.Н. Маковеева Е.С Захарова М.Н. Виноградова Ю.П Зацепанюк Н.Н. Цхай Е.С Краснова В.А. Патракова Ю.В. Вознюк Я.А Третьякова Е.В. Годявина Т.В. Старикова А.Ю Лоскутова В.Ю. Голубцова Т.М.
ВОП вызова Городишенина ЕЮ Васильева В.С Суслова Е.Е Куфтырева А.Д. Курбанов Д.М Семахин С.Н Тарасова И.Н   Глинкина Е.В Малыхина П.В
Прием ВОП Беременные +вызова Диспансеризация Иващенко Т.К Амросова М.А   Руфанова М.Н Саругланова В.А   Воропаева А.В. Хремина И.В   Данилова Н.В Молоканова Г.А Иванова К.А
Медсестра на приеме   Шапкина  Е.С.   Мальцева З.Е   Леднева С.А   Лутьева И.Н Синицына Т.Н
Лаборатория Ганичева Д.Д. Тулыгина М.Н Беляков Е.С. Кочнева Т.Ю
Гинеколог Романова Ю.Г. Чекашева В.В Журина Е.В   Бахмурова И.А Матвеева М.В  Орлов В.А Петряшова Н.В Конатыгина Н.Н  
Акушерка Смолина О.В Казимова  Н.А. Заторских Н.А. Данилова С.А Донцова Н.Н Грибанова Л.А. Афонина М.Н Заводчикова И.С. Тимофеева Н.В
Кардиолог   Кульчихина О.В. Окт.45 каб 61 Куликов О.А. Шекс.17 каб.4  
Медсестра     Капустина С.В  
ФГДС       Ершов М.Е
Медсестра       Снежкова С.А
Хирург Иванов И.В Шекс.17 каб.4 Иванов И.В Шекс.17 каб.4   Михайлов А.А. Окт.45 каб.19
Медсестра Медведева И.О Медведева И.О   Кочи А.А
Офтальмолог Прытова И.М  Шекс.17 каб.8 Прытова ИМ Шекс.17 каб.8 Семенов Д.А Окт.45 каб.27 Батурина Е.С Окт.45 каб.27
Медсестра Акера Т.П. Акера Т.П. Кавеза С.В  
Ортопед   Баранов А.В Шекс.17 каб.6 Магазинов П.В Шекс.17 каб.6  
Медсестра     Коряковцева С.Г  
Невролог Котова Н.В Шекс.17 каб.1 Сорокин В.В. Шекс.17 каб.1    
Медсестра Тиханова З.Е Золотина Т.А    
ЛОР   Прохорова И.Н Шекс.17 каб.10 Мельников С.Ю. Шекс.17 каб.10  
Медсестра   Исаковская М.А Смирнова Н.В  
Эндокринолог     Кольцова Д.А. Шекс.17 каб.2 Михайлов В.С Шекс.17 каб.2
Медсестра     Тарасова Ю.А. Юрова Е.Ю
Специалист     Семенцов А.А уролог Окт.45 каб.54 Бадмаева Т.С. онколог Шекс.17 каб 7
Медсестра     Петрушова Л.В.  
УЗИ     Баранова В.Н.  
Регистрация вызовов Калачева Е.Л Трефилова Н.Н Гаман О.Г  Осокина Т.А Черентаева Т.Е Кускова А.В. Шурухина Т.В Валова М.С
Регистратура Пенкина Н.В   Лебедева Н.В Снегова Е.Г Гуричева А.А Исачкина О.А Евдокимова С.Б. Красильникова Е.А
Уборщицы Алексеева З.Е Закомурова И.Н Копейкина Н.Н Абрамова Р.С
Процедурный кабинет Корнеева Н.А. Кузичева В.А Мануилова Т.А Хлебосолова Е.А
Водители Кашин В.Б Мартынов А.В Вотрин Н.А Кашин В.Б

ГРАФИК ВОСКРЕСНЫХ ДЕЖУРСТВ НА АПРЕЛЬ 2021 г

ПРИЕМ ТОЛЬКО ЗАБОЛЕВШИХ

  4 АПРЕЛЯ 11 АПРЕЛЯ 18 АПРЕЛЯ 25 АПРЕЛЯ
Приём педиатра Новожилова Е.А Лисицына И.С Борина Е.Ю Бастраков Б.А
Медсестра педиатра Анисимова Н.В Старикова А.Ю Маковеева Е.С Захарова М.Н
Уборщицы Алексеева З.Е Закомурова И.Н Копейкина Н.Н Абрамова Р.С