ГРАФИК ДЕЖУРСТВ НА ЯНВАРЬ   2023 г.

 

 Администрация

14 ЯНВАРЯ

21 ЯНВАРЯ

28  ЯНВАРЯ

Иванищева А.В.

Некипелова И.В.

Воропаева А.В

Участковый педиатр вызова

Ермакова О.С.

Красавцева И.А

Лисицына И.С

Бастраков Б.А.

Лабановейте А.А Райлян Е.Ю.

Кукина А.А.

Андреева И.С.

Иванова Е.А.

Рогова А.В

Пономаренко Э.В

Приём педиатра С 08:00-10:00

Приём педиатра С 10:00-15:00

Боговеева Е.А

Харичева Е.А.

Басова Н.В. Шерешкова Е.А.

Погодина Л.А

Гаврилюк М.С

Медсестра на приеме

Вознюк Я.А

Александрова Ю.С

Старикова А.Ю. Голубцова Т.М.

Полькова Н.М

Виноградова Ю.П

Медсестра на дому

Годявина Т.В.

Маковеева Е.С.

Алоян Г.Г

Захарова М.Н. Пошехонова Т.А Кузьмина И.В.

Анисимова Н.В. Зацепанюк Н.Н.

Патракова Ю.В

М/С комиссия

Третьякова Е.В.

Лоскутова В.Ю.

 

 ВОП вызова

Азимов О.А

Степанова А.Д

Васильева В.С

Копосова М.С

Малыхина Л.В.

Данилова Н.В

Еремина А.П

Суслова Е.Е.

Глинкина Г.В

Сизова Е.В

Серова С.Ю

Копосова М.С

Прием ВОП с 08:00-13:00 Прием ВОП с 10:00-15:00

Беременные

Вакцинация

Дмитриева Е.С.

Руфанова М.И.

Цветкова Н.Ю.

Тиханова З.Е

Рогова А.А

Хремина И.В.

 

Тиханова З.Е

Тарасова И.В Степанова А.Д Цветкова Н.Ю.

Гусев А.В

Медсестра на приеме

 

 

 

Пушкина И.А

Мальцева З.В.

Карева С.Н.

Кужлева Н.В

Яковлева И.В

Смирнова К.Э

 

Просолова А.Н

Леднева С.А.

Анфиногенова А.Г

Карева С.Н.

Пеункова Г.Ю.

Специалист

 

Семенцов А.А уролог

Михайлов В.В эндо

Кольцова Д.А эндо

Медсестра

 

Петрушова Л.В

Юрова Е.Ю

Тарасова Ю.А

Невролог

Котова Н.В.

Котова Н.В.

 

Медсестра

Максимова С.В.

Максимова С.В.

 

Хирург

Михайлов А.А

Иванов И.В

Ярматов И.О

Иванов И.В

Бадмаева Т.С

Медсестра

Михайлова М.А

Медведева И.О

Шрыпина К.Э Медведева И.О

Бурыгина И.В.

Ортопед

Галицкая О.В.

 

 

Медсестра

Петрякова А.В.

 

 

Лор

Прохорова И.Н.

 

 

Медсестра

Исаковская М.А.

 

 

Офтальмолог

Елисеева О.В

Герасимова А.А

 

Медсестра

Капустина С.В.

Акера Т.П.

 

Лаборатория

Селеванова А.М

Тулыгина М.Н

Игнатова М.Е

Гинеколог

Орлов В.А

Матвеева М.В.

Логинова И.В

Петряшова Н.В.

Конатыгина Н.Н

 

Бахмурова И.А.

Романова Ю.Г.

Чекашева В.В.

Акушерка

Грибанова Т.А

Донцова Н.А.

Шавилова А.П.

Афонина М.Н.

Тимофеева Н.В

 

Донцова Н.Н.

Смолина О.В.

Казимова Н.А.

Регистратура /

Сооl-центр

Заводчикова Л.А

Ильиных О.В

Гуричева А.А.

Шиканова Е.В

Снегова Е.Г

Евдокимова С.Б

Гончарова О.А

Осокина Т.А

Гаман О.Г

Караваева Е.Ю

Шурухина Т.В. Пенкина Н.В Калачева Е.Л Гуричева А.А.

 

Прививочный кабинет

Кужлева Н.В

Просолова А.Н

Пеункова Г.Ю.

Процедурный кабинет 

Корнеева Н.А.

Кузичева В.В.

Хлебосолова Е.Н. Мануилова Т.А.

Водители

Мартынов А.В

Вотрин Н.А

Замураев А.Л

ГРАФИК ВОСКРЕСНЫХ ДЕЖУРСТВ НА ЯНВАРЬ  2023 г

 ПРИЕМ ТОЛЬКО ЗАБОЛЕВШИХ

 

 

15 января

22 января

29 января

Приём педиатра

Скачкова А.С

Сальниченко А.К.

Новожилова Е.А.

Медсестра

Ганичева О.А

Краснова В.А

Цхай Е.С.

Врач ВОП

Пронина Н.В

Пронина Н.В

Пронина Н.В

Медсестра

Хавроничева С.В

Хавроничева С.В

Хавроничева С.В