ГРАФИК ДЕЖУРСТВ НА ОКТЯБРЬ  2022 г.

 

Главный администратор

1 ОКТЯБРЯ

8 ОКТЯБРЯ

15 ОКТЯБРЯ

22 ОКТЯБРЯ

 

29 ОКТЯБРЯ

Воропаева А.В

Некипелова И.В

Иванищева А.С.

Андрианова Т.А.

Ильина Т.А

Участковый педиатр вызова

Погодина Л.А

Кукина А.А

Красавцева И.А

Ермакова О.А

Иванова Е.А

Лабановейте А.А

Скачкова А.С

Пономаренко Э.В

Рогова А.В

Лисицина И.С

Басова Н.В

Шерешкова Е.В

Иванова Е.А

Борина Е.Ю

Бастраков Б.А

Гаврилюк М.С

Лабановейте А.А

Сальниченко А.К

Харичева Е.А

Новожилова Е.А

Погодина Л.А

Красавцева И.А

Ермакова О.А

Скачкова А.С

Басова Н.В.

Боговиева Е.А.

Гаврилюк М.С

Сальниченко А.К

Шерешкова Е.В

Бастраков Б.А

Приём педиатра С 08:00-10:00

Приём педиатра С 10:00-15:00

Лабановейте А.А

Андреева И.С

Скачкова А.С

Боговиева Е.А.

Сальниченко А.К

Райлян Е.Ю

Харичева Е.А

Пономаренко Э.В

Бастраков Б.А

Райлян Е.Ю

Медсестра на приеме

Старикова А.Ю

Голубцова Т.М

Виноградова Ю.П

Краснова В.А

Лоскутова В.Ю

Пошехонова Т.Н

Виноградова А.В

Ганичева О.А

Маковеева Е.С

Медсестра на дому

Цхай Е.С

Третьякова Е.В

Алоян Г.Г

Годявина Т.В

Патракова Ю.В

Зацепанюк М.Н

Александрова Ю.С

Вознюк Я.А

Пошехонова Т.Н

Полькова Н.М

Анисимова Н.В

Кузьмина И.В

М/С комиссия

Колина Н.В

 

Захарова М.Н

 

 

 ВОП вызова

Дмитриева Е.С

Суслова Е.Е

Данилова Н.В

Хремина И.В.

Саругланова В.А

Сизова Е.В

Суслова Е.Е

Азимов О.А

Тарасова И.В

 Васильева В.С.

Молоканова Г.А

Малыхина Л.В

Серова С.Ю

Еремина А.П

Лагунова Б.И

Курбанов Д.Ш

Ершова Е.С

Копосова М.С

Глинкина Е.В

Кирова А.С

Прием ВОП с 08:00-10:00

Прием ВОП с 10:00-15:00

Беременные ЖК с 09:00-12:00

 Вакцинация с с 08:00-10:00

Хремина И.В.

Воропаева А.В

Цветкова Н.Ю

Дмитриева Е.С

Саругланова В.А Хремина И.В.

 

Суслова Е.Е

Тарасова И.В Руфанова М.И Цветкова Н.Ю

Малыхина Л.В

Серова С.Ю Брызгалова И.А

 

Лагунова Б.И

Ершова Е.С

Степанова А.Д.

Цветкова Н.Ю Кирова А.С

Медсестра на приеме

Яковлева И.В Лутьева И.Н

Карева С.Н

Бормина В.А

Пошехонова А.В

Кускова А.В

Мальцева З.В

Синицына Т.Н.

Смирнова К.Э Просолова А.Н

Лумпова Н.С АнфиногеноваАС Пушкина И.А.

Невролог

Котова Н.В.

 

 

 

 

Медсестра

Тиханова З.Е

 

 

 

 

Хирург

Иванов И.В.

 

Иванов И.В.

 

Михайлов А.А

Медсестра

Медведева И.О

 

Медведева И.О

 

Михайлова М.А

Лор

Прохорова И.Н

 

Семенова А.Д.

 

 

Медсестра

Исаковская М.А

 

Исаковская М.А

 

 

Офтальмолог

Герасимова А.А

 

Елисеева О.В Семенов Д.А (выз)

 

 

Медсестра

Кавеза С.В.

 

Капустина Т.В

 

 

Специалист

Пискарев И.В ортопед

 

Галицкая О.О ортопед

Семенцов А.А  уролог О45 каб.54 Кольцова Д.А

Эндокринолог

Михайлов В.В

Эндокринолог

 

 

Медсестра

Кузнецова Е.А

 

Петрякова Л.В. Петрушова Л.В

Тарасова Ю.А

Юрова Е.Ю

 

Лаборатория

Селеванова А.М

Кочнева Т.Ю

Тулыгина М.Н

Игнатова М.Е

Курилова Л.П

ФТО

Смирнова И.В  Суслова И.К

Тякмякова А.В  Осипова С.А 

 

Кувакина Е.В.

 

Гинеколог

Матвеева М.В.

Чекашева В.В. Романова Ю.Г.

Бахмурова И.А.

Орлов В.А

Петряшова Н.В. Журина Е.В.

Логинова И.В

Конатыгина Н.Н

 

Акушерка

Донцова Н.Н.

Казимова Н.А. Смолина О.В.

Данилова С.А Грибанова Т.А

Афонина М.Н. Заторских Н.А.

Шавилова А.П

Тимофеева Н.В

 

Регистратура /

Сооl-центр

Кокшарова К.А Заводчикова Л.А Пенкина Н.В

Трефилова Н.Н

Калачева Е.Л

Гаман О.Г

Гончарова О.А

Прилуцкая Н.В

Филипчук И.Г. Шурухина Т.В.

Шиканова Е.В Снегова Е.Г Гуричева А.А. Гаман О.Г

Осокина Т.А Замахина А.А

Прилуцкая Н.В Пенкина Н.В Кокшарова К.А Трефилова Н.Н Калачева Е.Л Гуричева А.А.

Снегова Е.Г Заводчикова Л.А Гончарова О.А Филипчук И.Г. Осокина Т.А Замахина А.А

Прививочный кабинет

Чайка Н.А

 

Кужлева Н.В

Хавроничева С.В.

 

Мальшакова Н.В.

Пеункова Г.Ю

Процедурный кабинет 

Королева Н.А

Смирнова Ю. В

Хлебосолова Е.Н

Мануилова Т.А. Корнеева Н.А.

Кузичева В.В

Водители

Мартынов А.В

Вотрин Н.А

Замураев А.Л

Воронин М.Д

Вотрин Н.А

ГРАФИК ВОСКРЕСНЫХ ДЕЖУРСТВ НА ОКТЯБРЬ  2022 г

ПРИЕМ ТОЛЬКО ЗАБОЛЕВШИХ  с 9:00 до 12:00  

 

02 ОКТЯБРЯ

09 ОКТЯБРЯ

16 ОКТЯБРЯ

23 ОКТЯБРЯ

30 ОКТЯБРЯ

Врач

Харичева Е.А.

 

Новожилова Е.А

Рогова А.В.

Лисицына И.С.

Лабановейте А.А

Медсестра

Кузьмина И.В.

   Виноградова А.В

Анисимова Н.В

Старикова А.Ю.

Голубцова Т.М