ГРАФИК ДЕЖУРСТВ НА ДЕКАБРЬ 2023 г.

 

Главный администратор

02 ДЕКАБРЯ

09 ДЕКАБРЯ

16 ДЕКАБРЯ

23 ДЕКАБРЯ

30 ДЕКАБРЯ

Воропаева А.В

Иванищева А.С.

Райлян Е.Ю

Некипелова И.В

Соколова С.А

Участковый педиатр вызова

Новожилова Е.А Лабановейте А.А Рогова А.В Клыгина Г.А

Харичева Е.А Басова Н.В Андреева И.С Кукина А.А

Лисицына И.С Погодина Л.А Боговиева Е.А. Черняева Е.А

Шерешкова Е.В Ермакова О.А Клыгина Г.А

Лабановейте А.А

Бастраков Б.А Иванова Е.А Андреева И.С Никитина Е.Г

Приём педиатра С 08:00-10:00

Приём педиатра С 10:00-15:00

Клыгина Г.А Черняева Е.А

Харичева Е.А Сальниченко А.К

Лисицына И.С Райлян Е.Ю

Шерешкова Е.В Сальниченко А.К

Бастраков Б.А Пономаренко Э.В

Медсестра на приеме

Третьякова Е.В

Цхай Е.С

Пошехонова Т.Н Маковеева Е.А

Анисимова Н.В Кузьмина И.В 

Алоян Г.Г Краснова В.А

Старикова А.Ю Виноградова Ю.П

Медсестра на дому

Зацепанюк Н.Н Патракова Ю.В

Годявина Т.В Вознюк Я.А

Дайниченко Г.В Полькова Н.М

Горбаток Ю.С

Оводова М.С. Голубцова Т.М

М/С комиссия

 

Захарова М.Н

Колина Н.В

 

 

 ВОП вызова

Павлова ДЭ Тарасова И.В

Азимов О.А Котелина К.А

Мальцева Н.С Капралова Е.В

Глинкина Е.В Курбанов Д.Ш

Серова С.Ю. Сизова Е.В

Прием ВОП с 08:00-13:00

Прием ВОП с 10:00-15:00 Вакцинация с с 08:00-13:00

Беременные ЖК с 09:00-12:00

Русских О.А Руфанова М.И

Тиханова З.Е

 

Молоканова Г.А Кузмичева Д.И Дмитриева Е.С

Цветкова Н.Ю

Малыхина Л.В Краева А.С Лагунова Б.И

 

Данилова Н.В Саругланова В.А Хремина И.В. Цветкова Н.Ю

Хремина И.В. Корягина О.А Павлова ДЭ

Медсестра на приеме

Хавроничева С.В Селезнева В.А Яковлева И.В

Синицына Т.Н Пушкина И.А

Евдокимова С.Б

Карева С.Н

Анфиногенова АС

Мальцева З.В

Кужлева Н.В

Лутьева И.Н Бормина В.Е

Леднева С.А

Карева С.Н

Неверова А.В

Жук И.А

Смирнова К.Э

 

Невролог

 

Котова Н.В.

Барболин Д.Г

 

 

Медсестра

 

Максимова С.В

Дудорова Е.В

 

 

Хирург

 

Иванов И.В.

Иванов И.В. Михайлов А.А

Ярматов И.О

 

Медсестра

 

Медведева И.О

Медведева И.О Михайлова А.А

Шарыпина К.Э

 

Лор

 

Прохорова И.Н

 

 

 

Медсестра

 

Исаковская М.А

 

 

 

Офтальмолог

 

Елисеева О.В.

Герасимова А.А

 

 

Медсестра

 

Капустина Т.В

Кавеза С.В.

 

 

Специалист

 

Галицкая О.В орто

Михайлов ВВ  энд

Кольцова Д.А энд.

Семенцов А.А урол

 

 

Медсестра

 

Петрушова Л.В Юрова ЕЮ

Тарасова Ю.А Петрякова Л.В.

 

 

Лаборатория

Курилова Л.П

Игнатова М.Е

Кочнева Т.Ю

Тулыгина М.Н

Игнатова М.Е

ФТО

Суслова И.К

Осипова С.А

Смирнова И.В Корнилова О.В 

Кувакина Е.В. Тякмякова А.В 

 

 

Гинеколог

Матвеева  М.В Журина Н.Н

 

Бахмурова И.А. Романова Ю.Г.

Логинова И.В. Конатыгина Н.Н Жукова А.М

Чекашева В.В. Петряшова Н.В.

Орлов В.А

Акушерка

Донцова Н.Н Заторских Н.А

 

Данилова С.А Сазанова АП

Шавилова А.П Тимофеева Н.В Смолина О.В.

Казимова Н.А. Афонина М.Н.

Грибанова Т.Н

Регистратура /

Сооl-центр

Быкова Н.Ш

Трефилова Н.Н Калачева Е.Л

Пронина А.Г Гончарова О.А Филипчук И.Г. Прилуцкая Н.В

Заводчикова Л.А Караваева Е.Н Гаман О.Г

Осокина Т.А

Ильиных О.В Пенкина Н.В Снегова Е.Г

 

Шурухина Т.В.

Шиканова Е.В Фролова Л.Г

Прививочный кабинет

Яковлева И.В

Евдокимова С.Б

Кужлева Н.В

  Леднева С.А

  Смирнова К.Э

Процедурный кабинет 

Кузичева В.В Королева Н.А

Мануилова Т.А.

Хлебосолова Е.Н

Смирнова Ю.В

Корнеева Н.А.

 

Водители

Мартынов В.Н

Мартынов А.В

Алексеенко В.М

Мартынов В.Н

Мартынов А.В

 ГРАФИК ВОСКРЕСНЫХ ДЕЖУРСТВ НА ДЕКАБРЬ  2023 г

ПРИЕМ ТОЛЬКО ЗАБОЛЕВШИХ  с 9:00 до 12:00

 

 

3 ДЕКАБРЯ

10 ДЕКАБРЯ

17 ДЕКАБРЯ

24 ДЕКАБРЯ

31 ДЕКАБРЯ

Прием ВОП

Курбанов Д.Ш.

Курбанов Д.Ш.

Курбанов Д.Ш.

Курбанов Д.Ш.

Курбанов Д.Ш.

Медсестра

Кускова А.В..

Смирнова К.Э

Пушкина И.А

Чайка Н.А

Леднева С.А

Врач педиатр

Боговиева Е.А

Никитина Е.Г

Бастраков Б.А

Рогова А.В

Басова Н.В

Медсестра

Дайниченко Г.В

Оводова М.С

Зацепанюк Н.Н

Анисимова Н.В 

Годявина Т.В