ГРАФИК ДЕЖУРСТВ НА СЕНТЯБРЬ  2021 г.
  

СЕНТЯБРЯ

11 СЕНТЯБРЯ

 18 СЕНТЯБРЯ

25 СЕНТЯБРЯ

 
Администрация Андрианова Т.А. Иванова К.А Иванищева А.В. Пошехонова О.Д.  
Участковый педиатр вызовы Басова Н.В Шерешкова Е.В Борина Е.Ю.

Андреева И.С

Пономаренко Э.В

Бастраков Б.А.

Лисицына И.С

Погодина Л.А

Иванова Е.А Новожилова Е.А

Кукина А.А

Лабановейте А.А

Скачкова А.С
 
Приём педиатра 9:00-14:00 Боговиева Е.А. Райлян Е.Ю Харичева Е.А. Ермакова О.А  
Медсестра на приеме Комиссия Стоматолог

Зацепанюк Н.Н

Виноградова Ю.П

Кузьмина И.В

Краснова В.А.

Алоян Г.Г
Лоскутова В.Ю Анисимова Н.В  
  Медсестра на дому

Захарова М.Н. Александрова Ю.С

Голубцова Т.М.

Третьякова Е.В
Пошехонова Т.Н. Дементьева Е.С. Старикова А.Ю

Маковеева Е.С Цхай Е.С

Вознюк Я.А
 
ВОП вызовы

Максимова Д.А Глинкина Е.В

Хремина И.В

Малыхина П.В Суслова Е.Е

Тарасова И.Н

Данилова Н.В

Воронкова М.Е

Молоканова Г.А

 

Прием ВОП 9:00-14:00

Вакцинация 8:30-12:00

Беременные
Васильева В.С Максимова Д.А Хремина И.В

Иващенко Т.Г

Малыхина П.В Суслова Е.Е
 

Руфанова М.Н

Тарасова И.Н

Данилова Н.В

Саругланова В.А

Воронкова М.Е

Молоканова Г.А
 
Медсестра на приеме   Некипелова И.В

Шапкина Е.С

Калганова А.П

Мальцева З.Е

Лутьева И.Н

Бормина В.Е

Синицына Т.Н
 
Лаборатория Селеванова А.М Тулыгина М.Н Игнатова М.Е Игнатова М.Е  
Гинеколог

Журина Е.В

Чекашева В.В

Орлов В.А

Матвеева М.В

Романова Ю.Г.

Петряшова Н.В Бахмурова И.А  
Акушерка

Заторских Н.А

Казимова  Н.А.

Грибанова Л.А.

Донцова Н.Н

Смолина О.В

Афонина М.Н Данилова С.А

Шавилова А.П
 
Кардиолог          
Медсестра          
ФТО Суслова И.К взр. Смирнова И.В дет. Осипова С.А взр Тякмякова АВ взр Кувакина Е.В.взр Корнилова О.Д дет  
Медсестра          
Хирург  

Михайлов А.А

Октяб.45 каб 19

Иванов И.В

Шекс.17 каб.4

Бадмаева Т.С

Шекс.17 каб.4

 
Медсестра   Михайлова М.А Медведева И.О Бурыгина  
Офтальмолог  

Семенов Д.А

 Окт. 45 каб.27
Роскокоха И.В Шекс.17 каб.8 Семенов Д.А Шекс.17 каб.8  
Медсестра   Миронова А.Н Акера Т.П. Кавеза С.А  
Ортопед     Магазинов П.В Шекс.17 каб.6 Баранов А.В Шекс.17 каб.6  
Медсестра     Коряковцева С.Г Большакова М.И  
Невролог    

Котова Н.В

Шекс.17 каб.1

Сорокин В.В.

Шекс.17 каб.1
 
Медсестра     Тиханова З.Е Золотина Т.А  
ЛОР   Мельников С.Ю Шекс.17 каб.10 Прохорова И.М Шекс.17 каб.10    
Медсестра   Смирнова Н.В Исаковская М.А    
Эндокринолог          
Медсестра          
Специалист  

Куликов О.А

пульмо-кардио

Шекс.17 каб.3
     
Медсестра          
УЗИ          
Регистрация вызовов Гаман О.Г Филипчук И.Г Трефилова Н.Н Калачева Е.Л

Осокина Т.А

Кускова А.В
Шурухина Т.В Валова М.С  
Регистратура/ Сооl-центр

Дмитриева Е.С

Красильникова Е.А

Пенкина Н.В

Гуричева А.А Снегова Е.Г.

Евдокимова С.Б.

Замахина А.А
 
Процедурный кабинет Калюкова А.В Мануилова Т.А Хлебосолова Е.А Кузичева В.А  

ГРАФИК ВОСКРЕСНЫХ ДЕЖУРСТВ НА СЕНТЯБРЬ 2021 г

ПРИЕМ ТОЛЬКО ЗАБОЛЕВШИХ

 

5 СЕНТЯБРЯ

12 СЕНТЯБРЯ 19 СЕНТЯБРЯ 26 СЕНТЯБРЯ  
Приём педиатр Пономаренко Э.В Сальниченко А.К Бастраков Б.А Харичева Е.А  
Медсестра педиатра Вознюк Я.А Цхай Е.С

Александрова  

          Ю.С
Кузьмина И.В