ГРАФИК ДЕЖУРСТВ НА ИЮНЬ 2023 г.

  Главный администратор 3 ИЮНЯ 10 ИЮНЯ 17 ИЮНЯ 24 ИЮНЯ
Андрианова Т.А. Воропаева А.В Воропаева А.В Некипелова И.В
Участковый педиатр вызова Лисицына И.С Ермакова О.А Иванова Е.А Погодина Л.А Пономаренко Э.В Новожилова Е.А Харичева Е.А Когон А.Г
Приём педиатра С 08:00-10:00 Приём педиатра С 10:00-15:00 Боговиева Е.А. Сальниченко А.К Погодина Л.А  Райлян Е.Ю Пономаренко Э.В Скачкова А.С Харичева Е.А Красавцева И.А
Медсестра на приеме Маковеева Е.С Кузьмина И.В Краснова В.А Виноградова Ю.П
Медсестра на дому Кузьмина И.В Зацепанюк М.Н Вознюк Я.А Полькова Н.М Пошехонова Т.Н
М/с комиссия   Колина Н.В Третьякова Е.В  
 ВОП вызова Лагунова Б.И Копосова М.С Азимов О.А Сизова Е.В Еремина А.П Суслова Е.Е Стефанов В.Ю Тарасова И.В Степанова А.Д Курбанов Д.Ш Котелина К.А Серова С.Ю
Прием ВОП с 08:00-13:00 Прием ВОП с 10:00-15:00 Вакцинация с с 08:00-10:00 Беременные ЖК с 09:00-12:00 Молоканова Г.А Малыхина Л.В Дмитриева Е.С Цветкова Н.Ю Хремина И.В. Глинкина Е.В Дмитриева Е.С Цветкова Н.Ю Руфанова М.И Данилова Н.В Тиханова З.Е   Брызгалова И.А Саругланова В.А Тиханова З.Е  
Медсестра на приеме Синицына Т.Н. Анфиногенова АС Пеункова Г.Ю Карева С.Н Неверова А.В Чайка Н.А Кужлева Н.В Карева С.Н Мальцева З.В Лутьева И.Н Кускова А.В   Смирнова К.Э Бормина В.Е Мальшакова Н.В
Невролог   Ефимов А.С Котова Н.В.  
Медсестра   Золотина Т.А Максимова С.В  
Хирург     Михайлов А.А Иванов И.В. Ярматов И.О
Медсестра     Михайлова М.А Медведева И.О Шарыпина К.Э
Лор   Степанова А.Д    
Офтальмолог   Елисеева О.В Герасимова А.А Семенов Д.А (выз)  
Медсестра   Капустина Т.В Акера Т.Н  
Специалист   Галицкая О.В ортопед Семенцов А.А  уролог О45 каб.54 Кольцова Д.А Эндокринолог Михайлов В.В Эндокринолог  
Медсестра   Петрякова Л.В. Тарасова Ю.А Юрова Е.Ю
Лаборатория Орлов А.Е Кочнева Т.Ю Тулыгина М.Н Игнатова М.Е
ФТО Суслова И.К Тякмякова А.В   Кувакина Е.В. Смирнова И.В Осипова С.А Корнилова О.В
Гинеколог Журина Е.В. Петряшова Н.В. Конатыгина Н.Н Матвеева М.В. Орлов В.А Чекашева В.В. Бахмурова И.А. Романова Ю.Г. Логинова И.В
Акушерка Заторских Н.А. Афонина М.Н. Тимофеева Н.В Донцова Н.Н. Грибанова Т.Н Казимова Н.А. Данилова С.А Смолина О.В. Шавилова А.П Сазанова    Дисп.
Регистратура / Сооl-центр Евдокимова А.А Заводчикова Л.А Трефилова Н.Н Калачева Е.Л Пенкина Н.В Ильиных О.В Быкова Н.М Прилуцкая Н.В Филипчук И.Г. Фролова Л.Ф Гаман О.Г Осокина Т.А Снегова Е.Г Пронина А.Г Караваева Е.Н Гончарова О.А Гуричева А.А. Шиканова Е.В Шурухина Т.В.
Прививочный кабинет Пеункова Г.Ю Кужлева Н.В Кускова А.В Мальшакова Н.В
Процедурный кабинет  Кузичева В.В   Смирнова Ю. В Мануилова Т.А. Хлебосолова Е.Н Корнеева Н.А
Водители Замураев А.Л Вотрин Н.А Мартынов А.В Воронин М.Д

ГРАФИК ВОСКРЕСНЫХ ДЕЖУРСТВ НА ИЮНЬ 2023 г

ПРИЕМ ТОЛЬКО ЗАБОЛЕВШИХ  с 9:00 до 12:00

  4 ИЮНЯ 17 ИЮНЯ 24 ИЮНЯ
Врач ВОП Пронина Н.В Пронина Н.В Пронина Н.В
Медсестра Хавроничева С.В Хавроничева С.В Хавроничева С.В
Врач педиатр Погодина Л.А Новожилова Е.А Боговиева Е.А
Медсестра Третьякова Е.В Маковеева Е.С Зацепанюк Н.Н